Image

Badanie kierowców

Badanie kierowców

Lekarz przeprowadza badania i wystawia orzeczenia lekarskie w sprawie braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami ( wszystkich kategorii ). Przed badaniem i wystawieniem orzeczenia należy dostarczyć: Konsultację okulisty na druku wg określonego wzoru, dotyczy wszystkich badanych. Konsultację diabetologa na druku wg określonego wzoru, tylko w przypadku rozpoznanej cukrzycy. Konsultację neurologa na druku wg określonego wzoru, tylko w przypadku rozpoznanej padaczki. W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na dodatkową konsultację do lekarza specjalisty lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych w celu oceny schorzenia lub stopnia zaawansowania objawów chorobowych.

Autorzy serwisu slownik-medyczny.pl dokładają wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym.

Zaznaczamy, iż wszystkie artykuły zamieszone na stronie slownik-medyczny.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Następstwa wykorzystnia informacji zawartych w serwisie slownik-medyczny.pl nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Autorów strony.

Właściciel strony slownik-medyczny.pl ostrzega, że kopiowanie treści strony w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania jego pisemnej zgody będzie uznane za łamanie praw autorskich i prawnie ścigane.

Z poważaniem
Administrator serwisu slownik-medyczny.pl