Image

EKG - próba wysiłkowa

EKG - próba wysiłkowa

EKG - próba wysiłkowa powrót Polega ono na wykonywaniu przez pacjenta kontrolowanego wysiłku fizycznego na ruchomej bieżni lub rowerze i jednoczesnej ciągłej rejestracji EKG i ciśnienia tętniczego trakcie badania obecny jest lekarz oceniający na bieżąco występowanie zmian w EKG i w samopoczuciu pacjenta. Test wysiłkowy określa wydolność mięśnia sercowego, stopień zaawansowania choroby wieńcowej, umożliwia również wczesne wykrycie zaburzeń rytmu serca oraz niedotlenienie, które wskazuje na przewężenia w naczyniach wieńcowych. Przydatność badania jako: diagnostyka bólów w klatce piersiowej, diagnostyka zmian w EKG spoczynkowym określane jako "niespecyficzne", ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca, ocena skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca, kwalifikacja do badań inwazyjnych (koronarografia), kwalifikacja do właściwego etapu rehabilitacji u osób po zawale mięśnia, sercowego i przeszczepieniu serca, diagnostyka zaburzeń rytmu serca, tak zwane wczesne testy pozawałowe,

Autorzy serwisu slownik-medyczny.pl dokładają wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym.

Zaznaczamy, iż wszystkie artykuły zamieszone na stronie slownik-medyczny.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Następstwa wykorzystnia informacji zawartych w serwisie slownik-medyczny.pl nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Autorów strony.

Właściciel strony slownik-medyczny.pl ostrzega, że kopiowanie treści strony w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania jego pisemnej zgody będzie uznane za łamanie praw autorskich i prawnie ścigane.

Z poważaniem
Administrator serwisu slownik-medyczny.pl