Image

Patomorfolog

Patomorfolog – lekarz zajmujący się diagnostyką chorób na podstawie obrazu mikroskopowego zmienionych tkanek pobranych od chorego.
Badanie mikroskopowe materiału tkankowego nazywane jest badaniem histopatologicznym. Badaniu mikroskopowemu podlegają tkanki pobrane w celach diagnostycznych ( np. drogą endoskopową, wycinki ze skóry, usunięte zmiany skórne itp.), oraz tkanki otrzymane w wyniku zabiegu operacyjnego. Patomorfolog zajmuje się również diagnostyką chorób na podstawie wyglądu komórek pobranych od pacjenta ( badanie cytologiczne). Ocenia pobrane wymazy (cytologia ginekologiczna złuszczeniowa – profilaktyka raka szyjki macicy). Wykonuje zabiegi biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej uzyskując do oceny materiał komórkowy ze zmian wykrytych np. w trakcie badania USG (wszelkie zmiany mające charakter guza położone w tkankach miękkich i w narządach wewnętrznych). Patomorfolog współpracuje z lekarzami bardzo wielu specjalności. Rozpoznania stawiane przez patomorfologa zwykle są jednoznaczne i decydują o sposobie dalszego postępowania z chorym.

Autorzy serwisu slownik-medyczny.pl dokładają wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym.

Zaznaczamy, iż wszystkie artykuły zamieszone na stronie slownik-medyczny.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Następstwa wykorzystnia informacji zawartych w serwisie slownik-medyczny.pl nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Autorów strony.

Właściciel strony slownik-medyczny.pl ostrzega, że kopiowanie treści strony w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania jego pisemnej zgody będzie uznane za łamanie praw autorskich i prawnie ścigane.

Z poważaniem
Administrator serwisu slownik-medyczny.pl