Image

Scyntygrafia

Scyntygrafia

Scyntygrafia - obrazowa metoda diagnostyczna medycyny nuklearnej, polegająca na wprowadzeniu do organizmu farmaceutyków znakowanych radioaktywnymi izotopami, cyfrowej rejestracji ich rozpadu i graficznym przedstawieniu ich rozmieszczenia.

Scyntygrafia perfuzyjna płuc powrót Wykonywana jest za pomocą makroagregatów lub mikrosfer znakowanych technetem-99m. Badanie wykonuje się za pomocą substancji zatrzymywanych w krążeniu płucnym (tzw. makroagregaty lub mikrosfery), znakowanych radioizotopem technet-99m (energia fotonów: 140 keV, okres półrozpadu: 6 godz). Rejestracji badania dokonuje się za pomocą kamery scyntylacyjnej metodą planarną (rejestruje się 8 uzupełniających się obrazów płuc), bądź metodą tomograficzną (przestrzenną), z możliwością uzyskiwania różnych przekrojów płuc. Cena* 250 PLN Czas oczekiwania: Czas rejestracji waha się od 10 do 30 min. Wynik uzyskuje się po komputerowym opracowaniu uzyskanych danych. Łączny czas pobytu pacjenta w Pracowni wynosi ok. 20 minut. Przygotowanie: Pacjent nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania. Dożylne podanie radioizotopu, zawsze w pozycji leżącej, ma miejsce bezpośrednio przed badaniem. Uwaga. Dla wyciągnięcia właściwych wniosków konieczne jest dostarczenie do Pracowni aktualnego zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej.

Scyntygrafia przytarczycy powrót Badanie scyntygraficzne przytarczyc powinno być poprzedzone badaniem USG tarczycy. Czas badania ok. 3 godz. Przebieg badania W pierwszej kolejności pacjentowi podawany jest 99mTc, który gromadzi się w tarczycy. Po około 25 minutach wykonywane jest obrazowanie tarczycy po czym podaje się pacjentowi 99mTc-MIBI i wykonywane są dwa obrazowania przytarczyc - pierwsze około 5 minut po podaniu znacznika (obrazowanie trwa około 10 minut), drugie po upływie 2-3 godzin. Cena* 250 PLN Dodatkowe informacje: Pomiędzy obrazowaniami pacjent nie musi przebywać na terenie szpitala. Wykonujemy po uprzednim uzgodnieniu ( wymagane skierowanie).

Scyntygrafia tarczycy powrót To badanie wychwytu substancji promieniotwórczych przez tarczycę. Używamy do tego jodu promieniotwórczego(zazwyczaj izotopu J131- tzw. radiojodu) czasami innych pierwiastków - badając promieniowanie przezeń wydzielane możemy uzyskać „mapę” wychwytu jodu. W przypadku istnienia guzków taczycy badanie pokazuje nam, czy są to guzki: gorące (wychwytujące jod bardziej niż otaczająca tkanka) zimne (nie wychwytujące jodu) obojętne (wychwytujące jod tak jak otaczająca tkanka) Scyntygrafia jest używana do wykrycia przyczyny nadmiernej produkcji hormonów tarczycy- nadczynności tarczycy. Jeżeli w scyntygrafii stwierdzimy guzek gorący - wiemy, że on jest przyczyna nadczynności. Cena* 70 PLN Przygotowanie: Badanie nie wymaga przygotowania. Dodatkowe informacje: Wykonujemy po uprzednim uzgodnieniu ( wymagane skierowanie).

Scyntygrafia tarczycy z jodochwytnością powrót Badanie pozwala określić, ile jodu wychwytuje tarczyca z powietrza i jedzenia. Przeprowadza się je przed planowanym leczeniem jodem promieniotwórczym, ponieważ w przypadku niskiej jodochwytności nie dałoby ono żadnego efektu. Badanie jest proste i bezpieczne. Połyka się kapsułkę z jodem i po kilku godzinach lekarz za pomocą specjalnego licznika lub gammakamery mierzy ilość zgromadzonego w tarczycy jodu. Powtórnie czyni się to po upływie doby. Głównym wskazaniem do tego badania jest określenie dawki terapeutycznej I-131 do leczenia nienowotworowych schorzeń tarczycy. Test jodochwytności powinien być wykonany w jak najkrótszym czasie przed planowaną terapią. Cena* 70 PLN Dodatkowe informacje: Ograniczone zastosowanie ma przy: diagnostyce podostrego i przewlekłego zapalenia tarczycy i MGB potwierdzenia nadczynności tarczycy. Przy niedoczynności tarczycy test jodochwytności praktycznie nie jest przydatny Wykonujemy po uprzednim uzgodnieniu ( wymagane skierowanie)

Autorzy serwisu slownik-medyczny.pl dokładają wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym.

Zaznaczamy, iż wszystkie artykuły zamieszone na stronie slownik-medyczny.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Następstwa wykorzystnia informacji zawartych w serwisie slownik-medyczny.pl nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Autorów strony.

Właściciel strony slownik-medyczny.pl ostrzega, że kopiowanie treści strony w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania jego pisemnej zgody będzie uznane za łamanie praw autorskich i prawnie ścigane.

Z poważaniem
Administrator serwisu slownik-medyczny.pl