Image

USG Ślinianek

USG Ślinianek jest podstawowym badaniem w diagnostyce obrazowania tych gruczołów. Daje również możliwość porównania obrazu wszelkich guzków okolicy przydusznej, przedżuchwowej i policzka niezwiązanych z miąższem ślinianek.


Podczas badania USG ślinianek dokonuje się dokładnej oceny:

  • ich wielkości w trzech wymiarach
  • echogeniczności miąższu – obecności torbieli, guzków i innych zmian patologicznych
  • węzłów chłonnych położonych w obrębie szyi

Elastografia jest najnowocześniejszą metodą oceny guzków i pozwala uniknąć biopsji ślinianek.

W przypadku jakichkolwiek dolegliwości ślinianek należy zasięgnąć porady lekarza laryngologa. Wskazaniem do wykonania badania USG ślinianek są:

  • łagodne i złośliwe guzy
  • zapalenie ślinianek
  • patologia przewodu ślinianki

Pod kontrolą USG można wykonać biopsję cienkoigłową guza ślinianki.

Autorzy serwisu slownik-medyczny.pl dokładają wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym.

Zaznaczamy, iż wszystkie artykuły zamieszone na stronie slownik-medyczny.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Następstwa wykorzystnia informacji zawartych w serwisie slownik-medyczny.pl nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Autorów strony.

Właściciel strony slownik-medyczny.pl ostrzega, że kopiowanie treści strony w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania jego pisemnej zgody będzie uznane za łamanie praw autorskich i prawnie ścigane.

Z poważaniem
Administrator serwisu slownik-medyczny.pl