Image

Usg węzłów

USG Węzłów Chłonnych - najczęstszą przyczyną, dla której pacjenci zgłaszają się na badanie USG węzłów chłonnych jest ich bolesność przy uciskaniu lub powiększenie. Jednakże do powiększenia węzłów chłonnych dochodzi z bardzo wielu powodów.
Najgroźniejszą przyczyną objawów chorobowych w obrębie tych narządów są nowotwory takie jak: chłoniak, ziarnica złośliwa lub przerzuty nowotworowe do tych narządów. Natomiast do nienowotworowych chorób powodujących powiększenie węzłów chłonnych należą zakażenie bakteryjne lub choroby wirusowe.

W każdym wypadku badanie USG jest podstawowa metodą diagnostyczną pozwalającą ocenić wielkość oraz budowę węzłów chłonnych, pozwala także z dużą dokładnością ocenić czy obraz ma patologiczny charakter i czy wymaga dalszej pilnej diagnostyki np. biopsji. Miejsca lokalizacji węzłów chłonnych wymagające najczęstszej diagnostyki to: podżuchwowe, szyjne-karkowe, nad i podobojczykowe, pachowe, pachwinowe, zaotrzewnowe.

Autorzy serwisu slownik-medyczny.pl dokładają wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym.

Zaznaczamy, iż wszystkie artykuły zamieszone na stronie slownik-medyczny.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Następstwa wykorzystnia informacji zawartych w serwisie slownik-medyczny.pl nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Autorów strony.

Właściciel strony slownik-medyczny.pl ostrzega, że kopiowanie treści strony w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania jego pisemnej zgody będzie uznane za łamanie praw autorskich i prawnie ścigane.

Z poważaniem
Administrator serwisu slownik-medyczny.pl