Image

Internista

Internista jest to lekarz specjalista zajmujący się leczeniem chorób wewnętrznych. Jest lekarzem pierwszego kontaktu, wypisuje świadectwa zdrowia, daje skierowania na badania, przeprowadza wizyty domowe. Internista oferuje szeroki zakres świadczeń, zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia, układu oddechowego, kostno-stawowego, trawiennego, mięśniowego i tkanki łącznej. Interniści przyjmują pacjentów w placówkach zdrowia, przychodniach, dokonują pierwszego rozpoznania chorób i dolegliwości.
Internista – specjalność medycyny ogólnej, którą potocznie określa się leczenie schorzeń narządów wewnętrznych. Właściwa nazwa – lekarz chorób wewnętrznych lub medycyna wewnętrzna. Jest to bardzo szeroka dziedzina i zasadniczo zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem poszczególnych schorzeń narządów wewnętrznych: układu oddechowego, krwionośnego, pokarmowego, chorobami alergicznymi, chorobami tkanki łącznej oraz endokrynologią.

Autorzy serwisu slownik-medyczny.pl dokładają wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym.

Zaznaczamy, iż wszystkie artykuły zamieszone na stronie slownik-medyczny.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Następstwa wykorzystnia informacji zawartych w serwisie slownik-medyczny.pl nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Autorów strony.

Właściciel strony slownik-medyczny.pl ostrzega, że kopiowanie treści strony w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania jego pisemnej zgody będzie uznane za łamanie praw autorskich i prawnie ścigane.

Z poważaniem
Administrator serwisu slownik-medyczny.pl