Image

Pediatra psychiatra

Zajmuje się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne i rodzinno-genetyczne oraz sposoby powstawania. Lekarz pediatra psychiatra specjalizuje się w pracy z dziećmi i nastolatkami oraz ich rodzinami. Prowadzą również psychoterapię. Psychiatra dziecięcy prowadzi diagnostykę w zakresie: - zaburzeń lękowych fobie, nerwice, zaburzenia konwersyjne, nerwice natręctw - zaburzeń zachowania - zespołów nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, ADD - upośledzenia umysłowego - całościowe zaburzenia rozwojowe autyzm, zespół Aspergera - zaburzenia nastroju depresje, zaburzenia afektywne dwubiegunowe - zaburzenia psychotyczne schizofrenia Lekarz zbiera wywiad tzw. osobisty i rodzinny dziecka od obojga rodziców, w celu postawienia prawidłowej diagnozy i rozpoczęcia leczenia. Rodzice są pytani o rozwój dziecka od chwili ciąży, porodu poprzez okres dzieciństwa. Wywiad jest ważny ze względu na ustalenie ewentualnych skłonności genetycznych i środowiskowych problemów dziecka. Równie ważne jest uzyskanie opinii ze szkoły, psychologa oraz dostarczenie kart informacyjnych pobytów w szpitalu. Diagnozowanie dziecka polega na wykonaniu badań dodatkowych badanie krwi i moczu, EEG, EKG, badanie okulistyczne, słuchu, czasami tomografia lub rezonans . Często niezbędna jest także konsultacja psychologiczna lub inne konsultacje w zależności od schorzenia podstawowego. Efektywne leczenie sprowadza się do leczenia farmakologicznego i psychoterapii indywidualnej lub grupowej, warunkiem jest pozostawanie pacjenta pod ścisłą kontrolą lekarza.

Autorzy serwisu slownik-medyczny.pl dokładają wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym.

Zaznaczamy, iż wszystkie artykuły zamieszone na stronie slownik-medyczny.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Następstwa wykorzystnia informacji zawartych w serwisie slownik-medyczny.pl nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Autorów strony.

Właściciel strony slownik-medyczny.pl ostrzega, że kopiowanie treści strony w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania jego pisemnej zgody będzie uznane za łamanie praw autorskich i prawnie ścigane.

Z poważaniem
Administrator serwisu slownik-medyczny.pl