Image

pozwolenie na broń

pozwolenie na broń

Lekarz specjalista przeprowadza badania uprawniające do ubiegania się o pozwolenie na broń i wystawia orzeczenia lekarskie w sprawie braku przeciwwskazań zdrowotnych do dysponowania bronią. Przed badaniem i wystawieniem orzeczenia należy dostarczyć: Konsultację lekarza okulisty na druku wg określonego wzoru. Konsultację lekarza psychiatry z rozpoznaniem i określeniem możliwości dysponowania bronią. W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na dodatkową konsultację do lekarza specjalisty albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych w celu oceny schorzenia lub stopnia zaawansowania objawów chorobowych.

Autorzy serwisu slownik-medyczny.pl dokładają wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym.

Zaznaczamy, iż wszystkie artykuły zamieszone na stronie slownik-medyczny.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Następstwa wykorzystnia informacji zawartych w serwisie slownik-medyczny.pl nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Autorów strony.

Właściciel strony slownik-medyczny.pl ostrzega, że kopiowanie treści strony w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania jego pisemnej zgody będzie uznane za łamanie praw autorskich i prawnie ścigane.

Z poważaniem
Administrator serwisu slownik-medyczny.pl